Reactive Glaze Stoneware Bowl

  • $18.00
    Unit price per 


5-1/4? Square x 3-1/2"H & 6? Round x 3-1/2?H Stoneware Bowl, Reactive Glaze, White, 2 Styles - Each Varies