Cotton Woven Throw w/ White Stripes & Fringe

Cotton Woven Throw w/ White Stripes & Fringe

Regular price $32.00

80"L x 40"W Cotton Woven Throw w/ White Stripes & Fringe

80"L x 40"W Cotton Woven Throw, Black w/ White Stripes & Fringe